Komunikacija

Na ovom portalu nudi Vam se mogućnost komuniciranja s potencijalnim partnerima na diskretan način.
Ne trebate dijeliti Vašu E-mail adresu do trenutka kad Vi to odlučite.
Neće Vam stizati SMS poruke, kada Vi ne želite, od nepoznatih ljudi.
Osjećajte se sigurno i zaštićeno! Ali komunicirate….

  • Share on social media: